Legemiddelvisning

Trumenba - 60 mikrog/ dose / 60 mikrog/ dose

Injeksjonsvæske, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Trumenba
Virkestoff: Meningokokk gruppe B fHbp-protein, undergruppe A / Meningokokk gruppe B fHbp-protein, undergruppe B
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, suspensjon
Styrke: 60 mikrog/ dose / 60 mikrog/ dose
Pakning: Ferdigfylt sprøyte av glass 1x0.5 ml
Kanyle 1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: J07AH09
Varenummer: 422280

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.08.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: Pfizer Europe MA EEIG (1)
MT-nummer: EU/1/17/1187/001
MT-dato: 24.05.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 632.42
Maksimal utsalgspris for apotek: 846.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: -