Legemiddelvisning

Tolvon - 30 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Tolvon
Virkestoff: Mianserinhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 30 mg
Pakning: Blisterpakning 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N06AX03
Varenummer: 530964

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: Merck Sharp & Dohme B.V.
MT-nummer: 0000-06696
MT-dato: 15.01.1982

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 67.01
Maksimal utsalgspris for apotek: 121.70
Trinnpris: 69.60
Refusjonspris: 69.60