Legemiddelvisning

Kadcyla - 100 mg

Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Kadcyla
Virkestoff: Trastuzumabemtansin
Legemiddelform: Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 100 mg
Pakning: Hetteglass 100 mg
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L01FD03
Varenummer: 466278

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.02.2014
MT-status: Markedsført
Innehaver: Roche Registration GmbH
MT-nummer: EU/1/13/885/001
MT-dato: 15.11.2013

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 15902.75
Maksimal utsalgspris for apotek: 20411.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: -