Legemiddelvisning

Pemetrexed medac - 1000 mg

Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Pemetrexed medac
Virkestoff: Pemetrekseddinatriumhemipentahydrat
Legemiddelform: Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 1000 mg
Pakning: Hetteglass 1000 mg
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L01BA04
Varenummer: 594430

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.10.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH, Hamburg
MT-nummer: EU/1/15/1038/003
MT-dato: 27.11.2015

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 20884.61
Maksimal utsalgspris for apotek: 26664.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: -