Legemiddelvisning

Zolmitriptan Actavis - 2.5 mg

Smeltetablett

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Zolmitriptan Actavis
Virkestoff: Zolmitriptan
Legemiddelform: Smeltetablett
Styrke: 2.5 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 15.02.2012
MT-status: Avregistrert
Innehaver: Actavis Group PTC ehf
MT-nummer: 08-5665
MT-dato: 19.05.2010
MT avregistrert dato: 29.01.2020