Legemiddelvisning

Piperacillin/Tazobactam Stragen - 4 g / 0.5 g

Pulver til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Piperacillin/Tazobactam Stragen
Virkestoff: Piperacillinnatrium / Tazobaktamnatrium
Legemiddelform: Pulver til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 4 g / 0.5 g
Pakning: Hetteglass 10 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J01CR05
Varenummer: 058658

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.01.2009
MT-status: Markedsført
Innehaver: Stragen Nordic A/S
MT-nummer: 06-4650
MT-dato: 23.10.2008

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1026.03
Maksimal utsalgspris for apotek: 1344.40
Trinnpris: -
Refusjonspris: 1344.40

Varsel

Utleveringsbestemmelse

  • - Systemiske antibiotika har reseptgyldighet på 10 dager med unntak av refusjon (blåresept og §4). Dersom resepten skal ha lenger gyldighet må man overstyre dette i journalsystemet.

Byttbare legemidler

Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi (Fresenius Kabi Norge AS - Halden)