Legemiddelvisning

Actrapid NovoLet - 100 IE/ ml

Injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Actrapid NovoLet
Virkestoff: Humaninsulin
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 100 IE/ ml

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 15.11.2003
MT-status: Avregistrert
Innehaver: Novo Nordisk A/S
MT-nummer: EU/1/02/230/008
MT-dato: 10.12.2002
MT avregistrert dato: 11.01.2013