Legemiddelvisning

Stribild - 150 mg / 150 mg / 200 mg / 245 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Stribild
Virkestoff: Elvitegravir / Kobicistat / Emtricitabin / Tenofovirdisoproksil
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 150 mg / 150 mg / 200 mg / 245 mg
Pakning: Flaske 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J05AR09
Varenummer: 168038

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.08.2013
MT-status: Markedsført
Innehaver: Gilead Sciences Ireland UC
MT-nummer: EU/1/13/830/001
MT-dato: 24.05.2013

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 8546.05
Maksimal utsalgspris for apotek: 10932.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: -

Varsel

Sikkerhetsinformasjon

Behandling med elvitegravir og kobicistat under graviditet gir økt risiko for behandlingssvikt og overføring av HIV-infeksjon fra mor til barn

HIV-legemidlene elvitegravir og kobicistat bør ikke kombineres under graviditet, på grunn av risiko for behandlingssvikt og overføring av HIV-infeksjon fra mor til barn.

Se mer informasjon hos Legemiddelverket

Les mer