Legemiddelvisning

Zutectra - 500 IE

Injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Zutectra
Virkestoff: Immunglobulin mot hepatitt B (humant)
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 500 IE
Pakning: Ferdigfylt sprøyte 5x1 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: J06BB04
Varenummer: 449865

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.06.2013
MT-status: Markedsført
Innehaver: Biotest Pharma GmbH
MT-nummer: EU/1/09/600/001
MT-dato: 30.11.2009

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 17000.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 21817.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: -