Legemiddelvisning

Entecavir Teva Pharma B.V. - 1 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Entecavir Teva Pharma B.V.
Virkestoff: Entekavirmonohydrat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 1 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Avregistrert
Markedsføringsdato: 01.06.2017
MT-status: Avregistrert
Innehaver: Teva Sweden AB
MT-nummer: 16-11250
MT-dato: 15.02.2017
MT avregistrert dato: 01.09.2020