Legemiddelvisning

Aripiprazole Accord - 15 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Aripiprazole Accord
Virkestoff: Aripiprazol
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 15 mg
Pakning: Endoseblisterpakning 56x1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N05AX12
Varenummer: 075165

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.02.2016
MT-status: Markedsført
Innehaver: Accord Healthcare S.L.U.
MT-nummer: EU/1/15/1045/015
MT-dato: 16.11.2015

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 853.82
Maksimal utsalgspris for apotek: 1124.90
Trinnpris: 689.80
Refusjonspris: 689.80