Legemiddelvisning

Keppra - 250 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Keppra
Virkestoff: Levetiracetam
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 250 mg
Pakning: Blisterpakning 50 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N03AX14
Varenummer: 003064

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: UCB SA
MT-nummer: EU/1/00/146/003
MT-dato: 29.09.2000

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 119.35
Maksimal utsalgspris for apotek: 188.40
Trinnpris: -
Refusjonspris: 188.40