Legemiddelvisning

Hydroxyzine Orion - 25 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Hydroxyzine Orion
Virkestoff: Hydroksyzinhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 25 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 01.06.2018
MT-status: Avregistrert
Innehaver: Orion Corporation - Espoo
MT-nummer: 15-10935
MT-dato: 12.10.2016
MT avregistrert dato: 10.02.2022