Legemiddelvisning

Cipralex - 10 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Cipralex
Virkestoff: Escitalopramoksalat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 10 mg
Pakning: Blisterpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N06AB10
Varenummer: 046660

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.03.2006
MT-status: Markedsført
Eksportland: Tsjekkia
Innehaver: Farmagon
MT-nummer: 05-3735
MT-dato: 20.12.2005
MT avregistrert dato: 31.12.2020

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 208.43
Maksimal utsalgspris for apotek: 302.00
Trinnpris: 115.40
Refusjonspris: 115.40