Legemiddelvisning

Incruse Ellipta - 55 mikrog

Inhalasjonspulver, dosedispensert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Incruse Ellipta
Virkestoff: Umeklidinium
Legemiddelform: Inhalasjonspulver, dosedispensert
Styrke: 55 mikrog
Pakning: Blisterpakning 1x30 doser
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: R03BB07
Varenummer: 538713

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.09.2015
MT-status: Markedsført
Innehaver: GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
MT-nummer: EU/1/14/922/002
MT-dato: 28.04.2014

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 307.50
Maksimal utsalgspris for apotek: 428.30
Trinnpris: -
Refusjonspris: 428.30