Legemiddelvisning

Vimpat - 100 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Vimpat
Virkestoff: Lakosamid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 100 mg
Pakning: Blisterpakning 56 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N03AX18
Varenummer: 026605

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.01.2009
MT-status: Markedsført
Innehaver: UCB SA
MT-nummer: EU/1/08/470/005
MT-dato: 29.08.2008

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 792.89
Maksimal utsalgspris for apotek: 1047.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: 1047.20