Legemiddelvisning

Apocillin - 660 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Apocillin
Virkestoff: Fenoksymetylpenicillinkalium
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 660 mg
Pakning: Blisterpakning 40 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J01CE02
Varenummer: 011818

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2003
MT-status: Markedsført
Innehaver: Actavis Group PTC ehf (1)
MT-nummer: 0000-05511
MT-dato: 15.01.1970

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 56.95
Maksimal utsalgspris for apotek: 108.90
Trinnpris: -
Refusjonspris: 108.90