Legemiddelvisning

Convenia - 80 mg/ ml

Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Convenia
Virkestoff: Cefovecin
Legemiddelform: Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 80 mg/ ml
Pakning: 1 sett
Hetteglass 852 mg
Hetteglass 10 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QJ01DD91
Varenummer: 459447

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.05.2007
MT-status: Markedsført
Innehaver: Zoetis Belgium S.A.
MT-nummer: EU/2/06/059/001
MT-dato: 19.06.2006

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -