Legemiddelvisning

Dificlir - 200 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Dificlir
Virkestoff: Fidaksomicin
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 200 mg
Pakning: Endoseblisterpakning 20x1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: A07AA12
Varenummer: 497012

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.06.2012
MT-status: Markedsført
Innehaver: Astellas Pharma Europe BV
MT-nummer: EU/1/11/733/004
MT-dato: 05.12.2011

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 12098.74
Maksimal utsalgspris for apotek: 15462.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: -