Legemiddelvisning

Humulin NPH KwikPen - 100 IE/ ml

Injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt penn

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Humulin NPH KwikPen
Virkestoff: Insulin, human
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt penn
Styrke: 100 IE/ ml
Pakning: Ferdigfylt penn, KwikPen 5x3 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: A10AC01
Varenummer: 483540

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 19.01.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: Eli Lilly Norge AS
MT-nummer: 17-11733
MT-dato: -

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 270.36
Maksimal utsalgspris for apotek: 382.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: 382.60