Legemiddelvisning

Neupogen - 0.6 mg/ ml

Injeksjonsvæske/konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Neupogen
Virkestoff: Filgrastim
Legemiddelform: Injeksjonsvæske/konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 0.6 mg/ ml
Pakning: Ferdigfylt sprøyte 0.5 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L03AA02
Varenummer: 467191

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Midlertidig utgått
Markedsføringsdato: 20.06.2006
MT-status: Markedsført
Innehaver: Amgen Europe B.V.
MT-nummer: 05-3358
MT-dato: 12.09.2005

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 671.47
Maksimal utsalgspris for apotek: 896.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: -