Legemiddelvisning

Xgeva - 120 mg

Injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Xgeva
Virkestoff: Denosumab
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 120 mg
Pakning: Hetteglass 1.7 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: M05BX04
Varenummer: 491593

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.09.2011
MT-status: Markedsført
Innehaver: Amgen Europe B.V.
MT-nummer: EU/1/11/703/001
MT-dato: 13.07.2011

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 2916.91
Maksimal utsalgspris for apotek: 3773.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: -