Legemiddelvisning

Bortezomib Accord - 2.5 mg/ ml

Injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Bortezomib Accord
Virkestoff: Bortezomib
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 2.5 mg/ ml
Pakning: Hetteglass 1x1.4 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L01XG01
Varenummer: 166547

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.03.2023
MT-status: Markedsført
Innehaver: Accord Healthcare S.L.U.
MT-nummer: EU/1/15/1019/005
MT-dato: 20.07.2015

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 8992.13
Maksimal utsalgspris for apotek: 11557.40
Trinnpris: -
Refusjonspris: -