Legemiddelvisning

Simbrinza - 10 mg/ ml / 2 mg/ ml

Øyedråper, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Simbrinza
Virkestoff: Brinzolamid / Brimonidintartrat
Legemiddelform: Øyedråper, suspensjon
Styrke: 10 mg/ ml / 2 mg/ ml
Pakning: Flaske 1x5 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: S01EC54
Varenummer: 472984

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.12.2014
MT-status: Markedsført
Innehaver: Novartis Europharm Limited (1)
MT-nummer: EU/1/14/933/001
MT-dato: 18.07.2014

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 138.41
Maksimal utsalgspris for apotek: 212.70
Trinnpris: -
Refusjonspris: 212.70