Legemiddelvisning

Atosiban SUN - 37.5 mg/5 ml

Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Atosiban SUN
Virkestoff: Atosibanacetat
Legemiddelform: Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 37.5 mg/5 ml
Pakning: Hetteglass 5 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: G02CX01
Varenummer: 162649

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.03.2014
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sun Pharmaceutical - Nederland
MT-nummer: EU/1/13/852/002
MT-dato: 31.07.2013

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 776.94
Maksimal utsalgspris for apotek: 1031.70
Trinnpris: -
Refusjonspris: -