Legemiddelvisning

Stilnoct - 10 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Stilnoct
Virkestoff: Zolpidemtartrat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 10 mg
Pakning: Endoseblisterpakning 150x1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: B
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N05CF02
Varenummer: 073885

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.05.2021
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sanofi-aventis Norge (3)
MT-nummer: 0000-08202
MT-dato: 29.04.1996

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 88.91
Maksimal utsalgspris for apotek: 173.40
Trinnpris: -
Refusjonspris: 173.40