Legemiddelvisning

Xevudy - 500 mg

Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Xevudy
Virkestoff: Sotrovimab
Legemiddelform: Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 500 mg
Pakning: Hetteglass 8 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: J06BD05
Varenummer: 045358
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 17.12.2021
MT-status: Markedsført
Innehaver: GlaxoSmithKline Trading Services Limited
MT-nummer: EU/1/21/1562/001
MT-dato: -

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 0.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 0.00
Trinnpris: -
Refusjonspris: -