Legemiddelvisning

Mesasal - 500 mg

Stikkpille

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Mesasal
Virkestoff: Mesalazin
Legemiddelform: Stikkpille
Styrke: 500 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Avregistrert
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Avregistrert
Innehaver: Sanofi-aventis Norge (3)
MT-nummer: 0000-07936
MT-dato: 08.12.1993
MT avregistrert dato: 15.06.2020