Legemiddelvisning

Chanox vet - 50 mg/ ml

Mikstur, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Chanox vet
Virkestoff: Toltrazuril
Legemiddelform: Mikstur, suspensjon
Styrke: 50 mg/ ml
Pakning: Flaske av plast 250 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QP51AJ01
Varenummer: 104898

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2019
MT-status: Markedsført
Innehaver: Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd
MT-nummer: 17-11778
MT-dato: 15.12.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -