Legemiddelvisning

Aquaflor vet - 50 % w/w

Premiks til medisinert fôr

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Aquaflor vet
Virkestoff: Florfenikol
Legemiddelform: Premiks til medisinert fôr
Styrke: 50 % w/w
Pakning: Pose 2 kg
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QJ01BA90
Varenummer: 161356

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.10.1994
MT-status: Markedsført
Innehaver: Intervet International B.V.
MT-nummer: 0000-07969
MT-dato: 07.04.1994

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -

Varsel

Utleveringsbestemmelse

  • - Resepter på antimikrobielle legemidler til dyr har 5 dagers gyldighet fra utstedelsesdato