Legemiddelvisning

Aripiprazole Accord - 5 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Aripiprazole Accord
Virkestoff: Aripiprazol
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 5 mg
Pakning: Endoseblisterpakning 56x1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N05AX12
Varenummer: 376538

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.02.2016
MT-status: Markedsført
Innehaver: Accord Healthcare S.L.U.
MT-nummer: EU/1/15/1045/003
MT-dato: 16.11.2015

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 712.19
Maksimal utsalgspris for apotek: 944.30
Trinnpris: 682.60
Refusjonspris: 682.60