Legemiddelvisning

Ceftazidim Fresenius Kabi - 2000 mg

Pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Ceftazidim Fresenius Kabi
Virkestoff: Ceftazidimpentahydrat
Legemiddelform: Pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 2000 mg
Pakning: Flaske av glass 10x2000 mg
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J01DD02
Varenummer: 049891

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.02.2010
MT-status: Markedsført
Innehaver: Fresenius Kabi Norge AS - Halden
MT-nummer: 08-5669
MT-dato: 11.09.2009

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 900.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 1183.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: 1183.80

Varsel

Utleveringsbestemmelse

  • - Systemiske antibiotika har reseptgyldighet på 10 dager med unntak av refusjon (blåresept og §4). Dersom resepten skal ha lenger gyldighet må man overstyre dette i journalsystemet.

Byttbare legemidler

Ceftazidim MIP (MIP Pharma GmbH)