Legemiddelvisning

ProteqFlu -

Injeksjonsvæske, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: ProteqFlu
Virkestoff: Influensa A/eq/Ohio/03 [H3N8] rekombinant canarypox-virus (vCP2242) / Influensa A/eq/Richmond/1/07 [H3N8] rekombinant canarypox-virus (vCP3011)
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, suspensjon
Styrke:
Pakning: Hetteglass 10x1 dose
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QI05AD02
Varenummer: 043607

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.04.2007
MT-status: Markedsført
Innehaver: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
MT-nummer: EU/2/03/037/005
MT-dato: 13.02.2006

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -