Legemiddelvisning

Quetiapine Teva - 25 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Quetiapine Teva
Virkestoff: Kvetiapinfumarat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 25 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N05AH04
Varenummer: 439397

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.05.2014
MT-status: Markedsført
Innehaver: Teva Sweden AB
MT-nummer: 07-5147
MT-dato: 08.07.2009

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 234.11
Maksimal utsalgspris for apotek: 334.70
Trinnpris: 195.20
Refusjonspris: 195.20