Legemiddelvisning

Casodex - 150 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Casodex
Virkestoff: Bikalutamid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 150 mg
Pakning: Blisterpakning 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L02BB03
Varenummer: 039914

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Midlertidig utgått
Markedsføringsdato: 15.01.2006
MT-status: Midlertidig utgått
Eksportland: Storbritannia
Innehaver: Orifarm AS
MT-nummer: 04-3067
MT-dato: 01.12.2004

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1195.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 1559.90
Trinnpris: 488.80
Refusjonspris: 488.80