Legemiddelvisning

Novantrone - 2 mg/ ml

Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Novantrone
Virkestoff: Mitoksantronhydroklorid
Legemiddelform: Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 2 mg/ ml
Pakning: Hetteglass 5 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L01DB07
Varenummer: 093708

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: Meda - Asker
MT-nummer: 0000-07299
MT-dato: 01.08.1988

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1043.82
Maksimal utsalgspris for apotek: 1367.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: -