Legemiddelvisning

Inflectra - 100 mg

Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Inflectra
Virkestoff: Infliksimab
Legemiddelform: Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 100 mg
Pakning: Hetteglass 1x100 mg
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L04AB02
Varenummer: 090328

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.11.2013
MT-status: Markedsført
Innehaver: Pfizer Europe MA EEIG (1)
MT-nummer: EU/1/13/854/001
MT-dato: 10.09.2013

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 2985.91
Maksimal utsalgspris for apotek: 3861.90
Trinnpris: -
Refusjonspris: -