Legemiddelvisning

Posaconazole AHCL - 40 mg/ ml

Mikstur, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Posaconazole AHCL
Virkestoff: Posakonazol
Legemiddelform: Mikstur, suspensjon
Styrke: 40 mg/ ml
Pakning: Flaske 105 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J02AC04
Varenummer: 412761

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.12.2020
MT-status: Markedsført
Innehaver: Accord Healthcare S.L.U.
MT-nummer: EU/1/19/1380/001
MT-dato: 25.07.2019

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 5732.76
Maksimal utsalgspris for apotek: 7345.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: 7345.50