Legemiddelvisning

Quetiapine Teva - 100 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Quetiapine Teva
Virkestoff: Kvetiapinfumarat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 100 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N05AH04
Varenummer: 415528

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.05.2014
MT-status: Markedsført
Innehaver: Teva Sweden AB
MT-nummer: 07-5148
MT-dato: 08.07.2009

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 464.81
Maksimal utsalgspris for apotek: 628.90
Trinnpris: 407.00
Refusjonspris: 407.00