Legemiddelvisning

Tramadol/Paracetamol Orion - 37.5 mg / 325 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Tramadol/Paracetamol Orion
Virkestoff: Tramadolhydroklorid / Paracetamol
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 37.5 mg / 325 mg
Pakning: Blisterpakning 60 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: B
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N02AJ13
Varenummer: 378878

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: Orion Corporation - Espoo
MT-nummer: 13-9868
MT-dato: 27.05.2015

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 93.64
Maksimal utsalgspris for apotek: 179.40
Trinnpris: -
Refusjonspris: 179.40