Legemiddelvisning

Ryeqo

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Ryeqo
Virkestoff: Relugoliks / Østradiolhemihydrat / Noretisteronacetat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 40 mg / 1 mg / 0.5 mg
Pakning: Flaske 3x28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: H01CC54
Varenummer: 456735
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.06.2022
MT-status: Markedsført
Innehaver: Gedeon Richter Plc.
MT-nummer: EU/1/21/1565/002
MT-dato: 16.07.2021

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 2645.75
Maksimal utsalgspris for apotek: 3409.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: 3409.60