Legemiddelvisning

Insistor vet. - 10 mg/ ml

Injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Insistor vet.
Virkestoff: Metadonhydroklorid
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 10 mg/ ml
Pakning: Hetteglass 10 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: A
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QN02AC90
Varenummer: 140249

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.10.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: Richter Pharma AG
MT-nummer: 17-11721
MT-dato: 02.07.2018

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -