Legemiddelvisning

Opsumit - 10 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Opsumit
Virkestoff: Makitentan
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 10 mg
Pakning: Blisterpakning 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: C02KX04
Varenummer: 073276

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.03.2014
MT-status: Markedsført
Innehaver: Janssen-Cilag International N.V.
MT-nummer: EU/1/13/893/002
MT-dato: 20.12.2013

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 21860.50
Maksimal utsalgspris for apotek: 27908.40
Trinnpris: -
Refusjonspris: -