Legemiddelvisning

Zeffix - 100 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Zeffix
Virkestoff: Lamivudin
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 100 mg
Pakning: Blisterpakning 84 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: J05AF05
Varenummer: 051490

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.07.2005
MT-status: Markedsført
Innehaver: GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
MT-nummer: EU/1/99/114/002
MT-dato: 18.11.2004

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1389.61
Maksimal utsalgspris for apotek: 1808.00
Trinnpris: -
Refusjonspris: -