Legemiddelvisning

Iclusig - 15 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Iclusig
Virkestoff: Ponatinibhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 15 mg
Pakning: Flaske 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L01XE24
Varenummer: 399211
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.06.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: Incyte Biosciences Distribution B.V.
MT-nummer: EU/1/13/839/005
MT-dato: 01.07.2013

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 53512.51
Maksimal utsalgspris for apotek: 68264.70
Trinnpris: -
Refusjonspris: -