Legemiddelvisning

Soluprick Positiv kontroll - 10 mg/ ml

Oppløsning til prikktest

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Soluprick Positiv kontroll
Virkestoff: Histamindihydroklorid
Legemiddelform: Oppløsning til prikktest
Styrke: 10 mg/ ml
Pakning: Hetteglass 2 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: V04CL
Varenummer: 024681

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.06.2009
MT-status: Markedsført
Innehaver: ALK-Abelló AS
MT-nummer: 05-3659
MT-dato: 18.04.2006

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 79.87
Maksimal utsalgspris for apotek: 138.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: -