Legemiddelvisning

Cefepim MIP - 1 g

Pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Cefepim MIP
Virkestoff: Cefepimdihydrokloridmonohydrat
Legemiddelform: Pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 1 g
Pakning: Hetteglass 10x1 g
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: J01DE01
Varenummer: 476407

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.03.2016
MT-status: Markedsført
Innehaver: MIP Pharma GmbH
MT-nummer: 13-9595
MT-dato: 22.12.2014

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1151.07
Maksimal utsalgspris for apotek: 1503.90
Trinnpris: -
Refusjonspris: -

Varsel

Utleveringsbestemmelse

  • - Skal kun utleveres til bruk på menneske.
  • - Systemiske antibiotika har reseptgyldighet på 10 dager med unntak av refusjon (blåresept og §4). Dersom resepten skal ha lenger gyldighet må man overstyre dette i journalsystemet.