Legemiddelvisning

Onivyde pegylated liposomal - 4.3 mg/ ml

Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Onivyde pegylated liposomal
Virkestoff: Irinotekansukrosofat
Legemiddelform: Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 4.3 mg/ ml
Pakning: Hetteglass 1x10 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L01XX19
Varenummer: 050318

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.02.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: Les Laboratoires Servier (4)
MT-nummer: EU/1/16/1130/001
MT-dato: 14.10.2016

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 6419.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 8260.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: -