Legemiddelvisning

Olmetec - 10 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Olmetec
Virkestoff: Olmesartanmedoksomil
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 10 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 01.04.2005
MT-status: Avregistrert
Innehaver: Daiichi Sankyo Europe GmbH
MT-nummer: 02-1565
MT-dato: 28.05.2003
MT avregistrert dato: 26.12.2022