Legemiddelvisning

Fludara - 10 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Fludara
Virkestoff: Fludarabinfosfat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 10 mg
Pakning: Blisterpakning 4x5 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L01BB05
Varenummer: 071975

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.06.2002
MT-status: Markedsført
Innehaver: Genzyme Europe B.V.
MT-nummer: 2001-04591
MT-dato: 25.02.2002

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 4129.33
Maksimal utsalgspris for apotek: 5301.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: -